Program: Erasmus+, KA2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih prask

Ime projekta: Družinsko izobraževanje MeTURA-Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju

Akronim: MeTURA – Nazaj h koreninam

Trajanje: 35 mesecev, 1.10. 2018 do 31. 8. 2021

Projektni partnerji: Izobraževalni center Geoss d.o.o. (Slovenija), Zveza Sožitje (Slovenija), Danilo Dolci (Italija), UOSIKAZU (Hrvaška) in Thrive (Velika Britanija).

1

Opis projekta

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA-Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja ODČMD in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja (VŽU). Aktivnosti VŽU se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika.

Projektni partnerji, ki delujemo na področju vseživljenjskega učenja oz. področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, smo zaznali, da večina odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju živi doma s svojimi družinami in da bi vsaki družini koristilo, če bi bila vključena v aktivnosti vseživljenjskega učenja, ki bi bili posebej prilagojeni za njo – znotraj projekta smo se osredotočili na aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja. Gre za dve aktivnosti, ki dobro vplivata na zdravje posameznika zato znotraj projekta uporabljamo termin terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje.

Blagodejni učinki vrtnarjenja so izboljšana kakovost spanca, pozitiven vpliv na duševnost, večja samozavest, pogled na vrt blaži napetost, izboljša počutje, pomaga vzpostavljati čustveno in telesno zdravje in pospešuje okrevanje, pri kuhanju pa se posameznik sprosti, preusmeri misli od vsakodnevnih stresnih situacij. Medtem ko kuhamo za druge, tudi če jih ni v kuhinji, krepimo medsebojne vezi, če kuhamo v skupini, postane priprava hrane pravi družabni dogodek. Dejstvo, da lahko sebe ali drugim pripravimo okusen obrok v naših možganih povzroči dvig samozavesti in po uspešno pripravljeni jedi lahko občutimo pravo malo zmago, ki zelo pozitivno vpliva na našo samopodobo.

Naši ciljni skupini, ranljivim odraslim z motnjami v duševnem razvoju, bodo aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in kuhanja omogočila tudi večjo samostojnost pri skrbi zase in manjšo odvisnost od drugih ostalih družinskih članov.

V projektu sodelujemo z izobraževalci, terapevti in ostalimi delavci s področja vseživljenjskega dela in dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi želimo razviti andragoško metodo po kateri bodo družine lahko samostojno izvajale aktivnosti terapevtskega kuhanja in terapevtskega vrtnarjenja v svojem domačem okolju.

Napredek projekta

Projektni partnerji smo se prvič srečali od 15. do 18. maja 2019 v Karlovcu (Hrvaška) na prvem mednarodnem projektnem sestanku, kjer so  pregledali dosedanje delo in določili nadaljnji potek dela. Gostiteljska organizacija Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije že ima izkušnje z izvajanjem kuharskih delavnic, njihovi prostori so prilagojeni za osebe z invalidnostjo zato je sestanek ponujal tudi ogled dobre prakse. Naslednje srečanje bo potekalo pri projektnem partnerju Thrive v Londonu, kateri pa ima vrsto let izkušenj z izvajanjem terapevtskih delavnic vrtnarjenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Projekt se trenutno nahaja v raziskovalni fazi in sicer vsi projektni partnerji preučujemo učne priložnosti za družine in ODČMD za izvedbo VŽU v terapevtskem vrtnarjenju povezanim s terapevtskim kuhanjem. Izvedena je že bila Študija priložnosti vseživljenjskega učenja družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju v konceptu približevanja ponudbe VŽU njihovemu domu. Celoten opis in rezultate študije najdete TUKAJ.

Close Menu