Program: Erasmus+, KA2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ime projekta: Družinsko izobraževanje MeTURA-Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju

Akronim: MeTURA – Nazaj h koreninam

Trajanje: 35 mesecev, 1.10. 2018 do 31. 8. 2021

Projektni partnerji: Izobraževalni center Geoss d.o.o. (Slovenija), Zveza Sožitje (Slovenija), Danilo Dolci (Italija), UOSIKAZU (Hrvaška) in Thrive (Velika Britanija).

metura

Opis projekta

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA-Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja ODČMD in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja (VŽU). Aktivnosti VŽU se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika.

Projektni partnerji, ki delujemo na področju vseživljenjskega učenja oz. področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, smo zaznali, da večina odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju živi doma s svojimi družinami in da bi vsaki družini koristilo, če bi bila vključena v aktivnosti vseživljenjskega učenja, ki bi bili posebej prilagojeni za njo – znotraj projekta smo se osredotočili na aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja. Gre za dve aktivnosti, ki dobro vplivata na zdravje posameznika zato znotraj projekta uporabljamo termin terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje.

Blagodejni učinki vrtnarjenja so izboljšana kakovost spanca, pozitiven vpliv na duševnost, večja samozavest, pogled na vrt blaži napetost, izboljša počutje, pomaga vzpostavljati čustveno in telesno zdravje in pospešuje okrevanje, pri kuhanju pa se posameznik sprosti, preusmeri misli od vsakodnevnih stresnih situacij. Medtem ko kuhamo za druge, tudi če jih ni v kuhinji, krepimo medsebojne vezi, če kuhamo v skupini, postane priprava hrane pravi družabni dogodek. Dejstvo, da lahko sebe ali drugim pripravimo okusen obrok v naših možganih povzroči dvig samozavesti in po uspešno pripravljeni jedi lahko občutimo pravo malo zmago, ki zelo pozitivno vpliva na našo samopodobo.

Naši ciljni skupini, ranljivim odraslim z motnjami v duševnem razvoju, bodo aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in kuhanja omogočila tudi večjo samostojnost pri skrbi zase in manjšo odvisnost od drugih ostalih družinskih članov.

V projektu sodelujemo z izobraževalci, terapevti in ostalimi delavci s področja vseživljenjskega dela in dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi želimo razviti andragoško metodo po kateri bodo družine lahko samostojno izvajale aktivnosti terapevtskega kuhanja in terapevtskega vrtnarjenja v svojem domačem okolju.

Napredek projekta

Projektni partnerji smo se prvič srečali od 15. do 18. maja 2019 v Karlovcu (Hrvaška) na prvem mednarodnem projektnem sestanku, kjer so  pregledali dosedanje delo in določili nadaljnji potek dela. Gostiteljska organizacija Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije že ima izkušnje z izvajanjem kuharskih delavnic, njihovi prostori so prilagojeni za osebe z invalidnostjo zato je sestanek ponujal tudi ogled dobre prakse. Naslednje srečanje bo potekalo pri projektnem partnerju Thrive v Londonu, kateri pa ima vrsto let izkušenj z izvajanjem terapevtskih delavnic vrtnarjenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Projekt se trenutno nahaja v raziskovalni fazi in sicer vsi projektni partnerji preučujemo učne priložnosti za družine in ODČMD za izvedbo VŽU v terapevtskem vrtnarjenju povezanim s terapevtskim kuhanjem. Izvedena je že bila študija O1 – “Študija priložnosti vseživljenjskega učenja družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju v konceptu približevanja ponudbe VŽU njihovemu domu”. Povzetek študije v slovenščini in rezultate najdete TUKAJ.

Sledila je študija namenjena izobraževalcem, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Zanimalo nas je katere kompetence izobraževalci potrebujejo za delo z našo ciljno skupino in kakšne so metode za vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja. Pripravili smo tudi študiji glede izvajanja aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Namenjeni sta bili družinam oseb z motnjami v duševnem razvoju. Povzetke vseh omenjenih študij lahko najdete na povezavah spodaj.  

Povzetki študij IO2-IO5:

Celotne študije so dostopne v angleškem jeziku TUKAJ.

V začetku leta 2020 smo projektni partnerji začeli s pripravo aktivnosti O6, Metodologija Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam za družine z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju. Metodologija je bila oblikovana na podlagi izvedenih študij O1 – O5, ter strokovnem znanju projektnih partnerjev. 

Vsak projektni partner je prispeval k oblikovanju metodologije na področju, katerega najbolj pozna, zato metodologija predstavlja edinstveno kombinacijo teorije, znanj in dobrih praks: 

  • IC Geoss: ključne kompetence, osnovna znanja in spretnosti, ki jih udeleženci pridobijo preko izvajanja aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja,
  • Danilo Dolci: motivacijske metode in zvključevanje ODČMD in družin v aktivnosti VŽU in katere kompetence potrebujejo mentorji/izobraževalci za uspešno vključevanje in delo z ODČMD in družinami,
  • Thrive: definicija terapevtskega vrtnarjenja, postopki kako izvajati terapevtsko vrtarjenje (katere so metode), katero znanje/veščine udeleženci pridobijo med aktivnostjo,
  • UOSIKAZU: definicija terapevtskega kuhanja, postopki kako izvajati terapevtsko kuhanje (katere so metode), katero znanje/veščine udeleženci pridobijo med aktivnostjo,
  • Zveza Sožitje: povzetek metodologije na način, razumljiv družinam ODČMD.

Metodologija je dostopna TUKAJ.

V marcu 2020 smo načrtovali izvedbo praktičnega usposabljanja v Readingu (Velika Britanija) pri projektnemu partnerju Thrive. Gre za organizacijo z več kot 40 letnimi izkušnjami na področju socialnega in terapevtskega vrtnarjenja v okviru katerega izkušeni terapevti delajo z rastlinami in ljudmi z namenom izboljšanja fizičnega in psihičnega zdravja posameznikov, njihovih komunikacijskih in mišljenjskih veščin. 

“Vrtnarjenje lahko prinese pozitivne spremembe, od izboljšav na področju fizičnega in psihičnega zdravja, do pridobivanja veščin, znanja in sposobnosti. -Thrive”

Zaradi COVID-19 zdravstvene situacije je bilo usposabljanje, z željo, da ga izvedemo v praksi, prestavljeno na jeseni 2020, vendar bo izvedba potekala preko spleta v oktobru 2020. 

 Po izvedenem usposabljanju bodo partnerske organizacije pridobljeno znanje prenesle na mentorje, zaposlene in prostovoljce v organizacijah, ki se ukvarjajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Organizirane bodo tudi delavnice terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja za ciljno skupino v projektu (odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine). V ta namen smo projektni partnerji v projektu pridobili sredstva za nakup vrtnih gred, sadik in kuhinjskih pripomočkov. Izobraževalni center Geoss je s pridruženim partnerjem v projektu, Varstveno delovnim centrom Zagorje ob Savi, enota Litija,  vrtne grede postavil na njihovem vrtu, Zveza Sožitje pa bo grede v sodelovanju z varstveno delovnim centrom Maribor in Ptuj postavila na vrtu njihovih bivalnih enot. 

Close Menu