Program: Erasmus+, KA2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, strateško partnerstvo

Ime projekta: Družinsko izobraževanje MeTURA-Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju

Akronim: MeTURA – Nazaj h koreninam

Trajanje: 35 mesecev, 1.10. 2018 do 31. 8. 2021

Projektni partnerji: Izobraževalni center Geoss d.o.o. (Slovenija), Zveza Sožitje (Slovenija), Danilo Dolci (Italija), UOSIKAZU (Hrvaška) in Thrive (Velika Britanija).

Opis projekta

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA-Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja ODČMD in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja (VŽU). Aktivnosti VŽU se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika.

Projektni partnerji, ki delujemo na področju vseživljenjskega učenja oz. področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, smo zaznali, da večina odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju živi doma s svojimi družinami in da bi vsaki družini koristilo, če bi bila vključena v aktivnosti vseživljenjskega učenja, ki bi bili posebej prilagojeni za njo – znotraj projekta smo se osredotočili na aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja. Gre za dve aktivnosti, ki dobro vplivata na zdravje posameznika zato znotraj projekta uporabljamo termin terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje.

Blagodejni učinki vrtnarjenja so izboljšana kakovost spanca, pozitiven vpliv na duševnost, večja samozavest, pogled na vrt blaži napetost, izboljša počutje, pomaga vzpostavljati čustveno in telesno zdravje in pospešuje okrevanje, pri kuhanju pa se posameznik sprosti, preusmeri misli od vsakodnevnih stresnih situacij. Medtem ko kuhamo za druge, tudi če jih ni v kuhinji, krepimo medsebojne vezi, če kuhamo v skupini, postane priprava hrane pravi družabni dogodek. Dejstvo, da lahko sebe ali drugim pripravimo okusen obrok v naših možganih povzroči dvig samozavesti in po uspešno pripravljeni jedi lahko občutimo pravo malo zmago, ki zelo pozitivno vpliva na našo samopodobo.

Naši ciljni skupini, ranljivim odraslim z motnjami v duševnem razvoju, bodo aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in kuhanja omogočila tudi večjo samostojnost pri skrbi zase in manjšo odvisnost od drugih ostalih družinskih članov.

V projektu sodelujemo z izobraževalci, terapevti in ostalimi delavci s področja vseživljenjskega dela in dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi želimo razviti andragoško metodo po kateri bodo družine lahko samostojno izvajale aktivnosti terapevtskega kuhanja in terapevtskega vrtnarjenja v svojem domačem okolju.

Potek projekta

Projektni partnerji smo se prvič srečali od 15. do 18. maja 2019 v Karlovcu (Hrvaška) na prvem mednarodnem projektnem sestanku, kjer so  pregledali dosedanje delo in določili nadaljnji potek dela. Gostiteljska organizacija Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije že ima izkušnje z izvajanjem kuharskih delavnic, njihovi prostori so prilagojeni za osebe z invalidnostjo zato je sestanek ponujal tudi ogled dobre prakse. 

Prva faza projekta je bila raziskovalna in sicer smo vsi projektni partnerji preučevali učne priložnosti za družine in ODČMD za izvedbo VŽU v terapevtskem vrtnarjenju povezanim s terapevtskim kuhanjem. Izvedena je že bila študija O1 – “Študija priložnosti vseživljenjskega učenja družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju v konceptu približevanja ponudbe VŽU njihovemu domu”. Povzetek študije v slovenščini in rezultate najdete TUKAJ

Sledila je študija namenjena izobraževalcem, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Zanimalo nas je katere kompetence izobraževalci potrebujejo za delo z našo ciljno skupino in kakšne so metode za vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja. Pripravili smo tudi študiji glede izvajanja aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Namenjeni sta bili družinam oseb z motnjami v duševnem razvoju. Povzetke vseh omenjenih študij lahko najdete na povezavah spodaj.  

Povzetki študij IO2-IO5:

Celotne študije so dostopne v angleškem jeziku TUKAJ.

Metodologija Družinskega izobraževanja MeTURA - Nazaj h koreninam

V začetku leta 2020 smo projektni partnerji začeli s pripravo aktivnosti O6, Metodologija Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam za družine z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju. Metodologija je bila oblikovana na podlagi izvedenih študij O1 – O5, ter strokovnem znanju projektnih partnerjev. 

Vsak projektni partner je prispeval k oblikovanju metodologije na področju, katerega najbolj pozna, zato metodologija predstavlja edinstveno kombinacijo teorije, znanj in dobrih praks: 

  • IC Geoss: ključne kompetence, osnovna znanja in spretnosti, ki jih udeleženci pridobijo preko izvajanja aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja,
  • Danilo Dolci: motivacijske metode in vključevanje ODČMD in družin v aktivnosti VŽU in katere kompetence potrebujejo mentorji/izobraževalci za uspešno vključevanje in delo z ODČMD in družinami,
  • Thrive: definicija terapevtskega vrtnarjenja, postopki kako izvajati terapevtsko vrtarjenje (katere so metode), katero znanje/veščine udeleženci pridobijo med aktivnostjo,
  • UOSIKAZU: definicija terapevtskega kuhanja, načini izvajanja terapevtskega kuhanja (katere so metode), katero znanje/veščine udeleženci pridobijo med aktivnostjo,
  • Zveza Sožitje: povzetek metodologije na način, razumljiv družinam ODČMD.

Metodologija je dostopna TUKAJ.

Andragoško gradivo za izvedbo Družinskega izobraževanja MeTURA - Nazaj h koreninam

Na podlagi metodologije je bilo razvito Andragoško gradivo za izvedbo Družinskega izobraževanja “MeTURA-Nazaj h koreninam”. Andragoško gradivo vsebuje praktične nasvete in delovne liste za izvajanje terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja v domačem okolju. Del gradiva je namenjenega mentorjem in družinskim članom, ki prevzamejo vlogo mentorja v procesu terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja, drugi del gradiva, ki je zapisan v lahko berljivi obliki, pa je namenjen odraslim družinskim članom z motnjami v duševnem razvoju. Gradivo uporabljajo pod vodstvom mentorja oz. družinskega člana.

Prenesi andragoško gradivo

Andragoški priročnik za izvajanje Družinskega izobraževanja MeTURA - Nazaj h koreninam

Andragoški priročnik za izvajanje Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam je inovativen, prosto dostopen zbirnik, ki ponuja informacije usmeritve in nasvete za izvajanje vseživljenjskega učenja v inovativnem učnem okolju domačega vrta in kuhinje. Je podporno orodje institucijam izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju in za vodeno samoizobraževanje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju na domu s podporo staršev oz. družinskih članov.

 

Prelistaj priročnik na spletu
Prenesi priročnik

Andragoški priročnik je bil pripravljen tudi v obliki dokumentarnega videa, na voljo v angleškem jeziku.

Aktivnosti v projektu

Spletni trening za izvajanje terapevtskega vrtnarjenja

V marcu 2020 smo načrtovali izvedbo praktičnega usposabljanja v Readingu (Velika Britanija) pri projektnemu partnerju Thrive. Gre za organizacijo z več kot 40 letnimi izkušnjami na področju socialnega in terapevtskega vrtnarjenja v okviru katerega izkušeni terapevti delajo z rastlinami in ljudmi z namenom izboljšanja fizičnega in psihičnega zdravja posameznikov, njihovih komunikacijskih in mišljenjskih veščin. 

“Vrtnarjenje lahko prinese pozitivne spremembe, od izboljšav na področju fizičnega in psihičnega zdravja, do pridobivanja veščin, znanja in sposobnosti. -Thrive”

Slabe epidemiološke razmere po vsem svetu so nam onemogočile obisk partnerske organizacije in izvedbe usposabljanja na njihovem sedežu tako, da smo se »srečevali« preko spleta. Projektni partnerji  in predstavniki pridruženih organizacij smo se udeležili tridnevnega spletnega usposabljanja in navkljub razdalji pridobili osnovne informacije na kakšen način izvajati delavnice terapevtskega vrtnarjenja.

S pridobljenimi znanjem smo izobrazili mentorje, izobraževalce, zaposlene in prostovoljce v organizacijah, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, da bodo lahko samostojno izvajali delavnice terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja na podlagi, v projektu razvite, metodologije. Organizirane so bile tudi delavnice terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja za ciljno skupino v projektu (odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine). V ta namen smo projektni partnerji v projektu pridobili sredstva za nakup vrtnih gred, sadik in kuhinjskih pripomočkov. Izobraževalni center Geoss je s pridruženim partnerjem v projektu, Varstveno delovnim centrom Zagorje ob Savi, enota Litija,  vrtne grede postavil na njihovem vrtu, Zveza Sožitje pa je vrtne gre, v sodelovanju z varstveno delovnim centrom Maribor in Ptuj, postavila na vrtu njihovih bivalnih enot.

Spletna delavnica za izobraževalce "Izvajanje terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju"

Delavnica je potekala 25. maja 2021. Na delavnici so udeleženci pridobili znanje kako izvajati terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Predstavljeni so bili utrinki in izkušnje z izvedbo MeTURA delavnic terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Predstavili so jih predstavniki VDC Zasavje-enota Litija, VDC Sožitje Ptuj in VDC Sožitje Maribor. Področje terapevtskega vrtnarjenja v Sloveniji je predstavila ga. Irena Borštnik iz CUDV Draga.

Vabljeni k ogledu krajšega izseka iz trening za izvajanje terapevtskega vrtnarjenja.

Testne delavnice v učilnici, na vrtu in v kuhinji

Na testnih delavnicah v učilnici, na vrtu in v kuhinji smo preizkušali v projektu razvito metodologijo in andragoško gradivo. Testne delavnice so se izvajale v sodelovanju s pridruženim partnerjem VDC Zasavje, enota Litija, VDC Sožitje Ptuj in VDC Sožitje Maribor.

Nacionalne konference MeTURA , Učim se za življenje

V okviru projekta je v vseh partnerskih državah potekala nacionalna konferenca MeTURA Učim se za življenje.

Cilj nacionalnih konferenc je, da se s projektom in aktivnostmi v projektu seznani čim širša populacija, od strokovnjakov na področju dela oseb z motnjami v duševnem razvoju, zaposlenih strokovnjakov na področju sociale, zaposlovanja in tudi splošna populacija, ki jo tema zanima. Izobraževalni center Geoss in Zveza Sožitje sta organizirala spletno nacionalno konferenco, ki je potekala 3. decembra 2020, ob mednarodnem dnevu invalidov. Posnetke konference si lahko ogledate TUKAJ.

Trening Slovenija, Ljubljana

V začetku meseca julija 2021 smo projektni partnerji organizirali trening za izvajanje Družinskega izobraževanja METURA-Nazaj h koreninam.  Srečali smo se v Ljubljani oz. nekateri partnerji so se pridružili preko spleta. Na treningu smo pregledali rezultate, pripravili dopolnitve in testirali razvita orodja. Kot primer dobre prakse smo obiskali Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga na Igu, ter Varstveno delovni center Zasavje, enota Litija. Sodelovali smo na terapevtskih vrtnarskih, terapevtskih kuharskih delavnicah in delavnicah za učenje temeljnih kompetenc in spretnosti.

Festivali MeTURA

Festivali MeTURA so potekali v treh partnerskih državah z namenom predstavitve končnih rezultatov projekta. Sodelovale so družine, ki so na testnih delavnicah testirale, v projektu razvito, metodologijo in andragoško gradivo. Obiskovalci si imeli možnost tudi sami preizkusiti projektne rezultate.

Italija, Palermo, 18. 8. 2021 

Velika Britanija, Reading, 20. 8. 2021

Hrvaška, Karlovac, 31. 8. 2021

Zaključna mednarodna konferenca MeTURA, Slovenija

Zaključni dogodek projekta v Sloveniji je bila Zaključna mednarodna konferenca MeTURA, ki je potekala 18. junija 2021 v Laškem. Na konferenci so bile prisotne družine in njihovi družinski člani z motnjami v duševnem razvoju. Izvedeli so več o aktivnostih in rezultatih projekta ter kako se lahko v aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja vključi tudi njihova družina. 

Close Menu